E-Fatura Nedir ?

Kağıt fatura ile aynı hukuki nitelikte olan ve bir faturada yer alması gereken tüm bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletimin Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığınca bir çok sektöre e-Defter ve e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirildi.

İşletmeler için zorunluluk olan bu uygulama aslında beraberinde birçok fayda ve kolaylığı işletmeye sunuyor. En önemli katkısı tasarruf, elektronik ortamda Fatura ve Defter süreçlerinin gerçekleştirilmesi, işletmenin bu işler için ayırdığı kaynakları işletmenin daha önemli diğer işlerinde kullanmasına olanak sağlıyor. Çözümlerimizi üretirken en öncelikli felsefemiz olan Kaynakların Verimli Kullanımını destekleyen bu uygulamaların hayata geçirilmesine büyük önem veriyoruz.

Nasıl Çalışır ?

Konnektör uygulaması, mevcut sistem üzerinde kestiğiniz faturaları otomatik olarak algılar önceden tanımlanmış olan kullanıcıların belirlenen standartlara uygun elektronik belgeleri, gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısını oluşturmaktadır.

Konnektör  e-Fatura uygulaması kullanarak hazırladığınız faturalarınızı yazdırma işlemine gerek duymadan e-Fatura oluşturma işlemi ile hazırlayabilir. Konnektör uygulaması mevcut sisteminiz ile koordine olarak çalışabilmektedir. TEKNOBİT, anlaşma yaptığı mükellefler için güvenli kullanıcı hesapları açarak yönetir ve bu mükelleflerin faturalarını GİB sistemi üzerinden alıcıya yönlendirir.

Konnektör e-Fatura uygulamasından yararlanan kullanıcılar sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderebilir,e-Fatura alabilir,gönderilen veya alınan e-Faturalarını bilgisayarlarına indirerek elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz edebilirler.

UYUMLU YAZILIMLAR