KVKK

KVKK Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.

Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması veya sınıflandırılması gibi her türlü işlem kişisel veri işleme olarak kabul edilmektedir ve kanunda düzenlenen kurallara uygun olmalıdır.

İnternet üzerinden iş ve işlemler gerçekleştiren her kurum 5651 sayılı kanuna; kişisel bir bilgi tutan her kurum ise KVKK’ na tabidir.

KVKK TEKNİK HİZMETLERİMİZ

– Yetki Matrisi ve Yetki Kontrol
– Erişim Logları.
– Kullanıcı Hesap Yönetimi.
– Ağ Güvenliği ve Uygulama Güvenliği.
– Şifreleme.
– Sızma Testi.
– Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri.
– Log Kayıtları ve Veri Kaybı Önleme.
– Güvenlik duvarı ve Virüs Programları
– Silme ve Yok Etme.

KVKK HUKUKİ HİZMETLERİMİZ

– Kişisel Veri Envanteri Hazırlanması.
– Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım,       Saklama ve İmha vb.)
– Sözleşmeler.
– Gizlilik Taahhütnameleri.
– Risk Analizleri.
– İş Sözleşmesi, Disiplin Yönetmeliği (Kanuna Uygun             Hükümler İlave Edilmesi)

TALEP GÖNDER